KROmedia-oplossingen voor digitale en analoge werking op scholen en universiteiten

De juiste hulpmiddelen voor het onderwijs in de 21e eeuw

De wereld verandert snel. De constante beschikbaarheid van computers, smartphones, tablets en internet heeft een grote impact op de samenleving, maar vooral op het onderwijs in de 21e eeuw. Het gebruik van technologie in de klas speelt een cruciale rol in de professionele ontwikkeling van leerkrachten en leerlingen.

Nu al zijn nieuwe vaardigheden, leiderschap, digitale geletterdheid, effectieve communicatie, probleemoplossing, teamwerk, creatief denken, kritisch denken en wereldburgerschap gevraagd. Daarom hebben we nieuwe leermethoden nodig om onze kinderen deze 21e eeuwse vaardigheden te leren en hen voor te bereiden op de toekomst.

In de praktijk is dit vaak moeilijk te realiseren omdat je niet alleen nieuwe lesmethoden nodig hebt, maar ook de juiste apparatuur om de ontwikkeling van deze vaardigheden te ondersteunen. Wij bieden docenten en studenten een scala aan interactieve leermiddelen om hen te helpen deze 21e eeuwse vaardigheden snel en gemakkelijk te leren.

We zorgen er echter ook voor dat analoge lesmethoden nog steeds mogelijk zijn.

Wij bieden oplossingen die “gisteren” en “vandaag” combineren. Gewoon KROmedia-oplossingen.


KROmedia-oplossingen voor digitaal en analoog gebruik met het dubbelpolige KM-S36 vouwpaneel

Ook hier wordt de interactieve en digitale oplossing gecombineerd met een analoge werkwijze.
De combinatie met het dubbele pyloonvouwpaneel. KM-30 I 89-D Hoogteverstelling in het midden.
De twee vleugels bedekken het display wanneer het niet in gebruik is.

KROmedia-oplossingen voor digitaal en analoog gebruik met het KM-Masterline-railsysteem

Een andere mogelijkheid om interactieve en analoge werkmethoden te combineren.
Het railsysteem “KM-Masterline” als analoog medium en het interactieve display op de KM-30 I 89-D hoogteversteller in het midden.